Zážitkové semináre pre rodiny

3-683x1024.jpg

Sú 4 dňové liečebné a zážitkové semináre určené pre celé rodiny. Okrem liečenia skenar terapiou sa venujeme komplexne celej rodine. Pomocou rôznych terapií - zážitkových programov a hier s lektormi a integrácie sa spoločne snažíme liečiť a podporiť celú rodinu. Dôležitá je pre nás spoločná komunikácia v rodine. spolupráca a zdieľanie.

Liečenie

skenar terapia,
intuitívna pedagogika
a hry

Spájanie

spolupráca
a
akceptácia

Zdieľanie

otvorenosť,
objavovanie,
pochopenie

Rodina

úprimné rozprávanie vedie k súdržnosti v rodine