top of page

Skenar terapia

DSC_0253-3.jpg

Skenar terapia

Skenar terapia je druh novodobej elektroliečby. Je vhodná ako prvá pomoc pri všetkých akútnych bolestiach a zraneniach. Prebúdza samoliečenie tela aj pri chronických ochoreniach.

Je to prirodzená metóda liečenia bez vedľajších účinkov vivynutá ruskými lekármi. Je dostupná a vhodná pre každého.

Pôsobí v hĺbke bunky, ktorá sa cieleným tréningom dokáže nabudiť k tomu, aby sa poskladala nanovo – mení zautomatizované vzorce správania, resp. fungovania, stereotypy a zlozvyky. Ako každá elektroliečba, má tiež lokálny krátkodobý a protibolestivý účinok, napríklad pri bolestiach chrbtice, kostí, kĺbov, svalov, šliach. 

Metódy a postupy v skenar terapii  pôsobia na parasympatikový a sympatikový systém človeka a trénujú jeho adaptačný a imunitný systém.

  • možno ňou značne skrátiť dobu uzdravovania

  • možno ju používať v súčinnosti a spolupráci s klasickou medicínou /aj liekmi/ zefektívni účinnosť terapie klasickej medicíny a znižuje vedľajšie následky liekov /napr. pri liečbe rakoviny a chemoterapii/

  • možno ju používať preventívne

S – self - vlastný - impulz v prístroji je podobný impulzom nervových vlákien, cez ktoré nervový systém komunikuje so všetkými orgánmi v tele a udržuje homeostázu chemických reakcii. Impulz spúšťa samoliečenie.


K – controled - kontrolujúci – komunikatívna forma elektroterapie, pri ktorej nevzniká návykovosť na impulz, pretože sa impulz neustále dynamicky mení podľa odpovede organizmu.

E – energo – elektro - elektrický impulz neprechádza telom, pretože katóda a anóda sú pri sebe na jednej ploche. Spúšťačom reakcii v tele je elektromagnetická vlna.

N – neuro – sieť nervových vlákien, ktoré zabezpečujú správnu komunikáciu medzi mozgom ako riadiacim centrom a orgánmi ako výkonnými centrami. Ako jeden z mála elektroprístrojov ovplyvňuje autoregulačný nervový systém – sympatikovoparasympatikový
systém. Skenar impulz spúšta parasympatikové reakcie.

A – adaptive - adaptačný – skenarovským impulzom neliečime konkrétnu chorobu, impulzom obnovujeme narušenú komunikáciu medzi mozgom a orgánmi. Nastáva úprava v metabolických, imunitných, hormonálnych, neurovegetatívnych a psychoemocionálnych
reakciách. Skenarom trénujeme našu adaptáciu ako naše svaly v posilňovni, tak aby sme sa vedeli prispôsobiť na všetky naše požiadavky, ktoré vznikajú v našom tele a v našom živote. Adaptácia sa stáva flexibilná a nedovolí nám dostať sa do degeneratívnych a autoimunitných ochorení.

R - regulátor – impulz nestimuluje adaptáciu k výkonu, spúšťa telu vlastné reakcie niekde zrýchlené, niekde spomalené. Organizmus sa dostane do prirodzenej chemickej rovnováhy, psychemocionálnej pohody a k prirodzenému fyzickému výkonu. Ľudské telo a ľudská bytosť sa stáva jedným. Vtedy vie organizmus veľmi rýchlo rozpoznávať a následne upravovať všetky vzniknuté nerovnováhy, choroby a prežité psychické napätia a žiť vnímavo voči sebe a okoliu.

DSC_0225-3.jpg

Aplikácia

 

Skenar sa prikladá na kožu a tá sa jemne masíruje podľa siedmych základných princípov skenar terapie - dynamické liečenie. Druhým spôsobom je číselné liečenie – je to meranie reakcie organizmu na priložený skenar impulz. Táto hodnota sa potom použije na vytvorenie individuálneho algoritmu práce pre organizmus.  Prístrojom sa v podkoží aktivujú receptory a všetky typy nervových vlákien. Z podkožia je impulz vedený do príslušného centra mozgu. Tu sa informácia spracuje a spätne sa vyšle korekčný signál do príslušných oblastí s následným vylúčením neuropeptidov (stovky až tisíce molekúl). Pôsobenie prístroja vedie k úprave lokálnych aj celkových chemických reakcií buniek s následným upravením ich funkcie, t.j. vedie k procesu uzdravovania organizmu.

Spôsob liečby

 

Skenarom nediagnostikujeme choroby, ale vždy liečime pacientov subjektívny problém „tu a teraz“ a podľa reakcie jeho organizmu zvolíme vhodnú metódu liečby v lokálnej, symetrickej alebo recipročnej zóne, prípadne zóny kombinujeme. Podľa reakcii tela vyberieme vhodné nastavenie prístroja a spôsob liečby –aplikácie (masírovanie alebo meranie).

História

Skenar terapia patrí medzi reflexné metodiky a bola vyvinutá v 80. rokoch minulého storočia v ruskom meste Taganrog pod vedením prof. neurológie Alexandra Revenka a spol. za účelom liečenia kozmonautov vo vesmíre. V 21. storočí sa táto metóda liečenia rozšírila do krajín EÚ, Ameriky, Austrálie a Afriky. Na Slovensku sa praktizuje od roku 2002.​

bottom of page