top of page

Tréningy imunity pre deti

Tréningy imunity a správnych pohybových návykov. Sú určené pre deti od 5 rokov. Skupinu tvoria 4 deti, ktorým sa venujú 2 SKENAR terapeuti pod vedením lekára a 1 tréner BMC® cvičenia. Cyklus 10 tréningov prebieha na Skenar klinike v Bratislave.
 

Cieľ Skenar terapie:

  • tréning adaptácie a imunity

  • korekcie nesprávnych steretotypov držania tela

  • regenerácia ako doplnok ku športovým krúžkom
     

Cieľ pohybovej terapie BMC®:

  • nácvik správnych pohybových návykov

  • cviky na správne držanie tela

  • dychové cvičenia

 

Postrehy z minulých rokov:

„Som rada, že okrem imunity naše tréningy navracajú deti opäť k sebe a k svojej prirodzenosti. Častokrát sú smelšie a zmení sa im sociálne správanie.“

- MUDr. Natália Sabová (lekár a skenar terapeut Tréningy imunity a BMC®)

Miesto: Skenar klinika, Košická 49, 821 08, Bratislava

Termín: pripravujeme

Cena: 300,- EUR/osoba/cyklus 10 tréningov

Prihlasovanie:

Referencie od rodičov

„Ťažko naše dojmy zhrnúť do pár riadkov, aby sa z toho nestal román na pokračovanie. Hoc, veľa by sa dalo povedať…. Ako rodičia sme Danka neprihlasovali so žiadnymi väčšími očakávaniami. Skôr nájsť aktivitu, kde sa hnacím motorom nestanú 120% výkony. Naviac s benefitom v podobe Skenaru. Viem, že cvičenie bolo zamerané na imunitu, či držanie tela, u nás však doslova oslavujeme profit spojený s psychosociálnym rozvojom. Samozrejme, D. je nastavený aj na iné podporné terapie (vzhľadom na celkovú dyspraxiu), tie ale práve v období Skenar tréningov zaznamenali až raketový vzostup. Prirodzene, jedno nefunguje bez druhého, ak prebehne posun v motorike, odrazí sa to vždy aj v iných oblastiach. Spomeniem hlavne celkové zlepšenie propriorecepcie a koordinácie - plynulosť pohybu a napr. aj s tým súvisiaca úprava písma.

Čo nás však veľmi teší, je oveľa väčšia otvorenosť voči svetu, menšie podliehanie neúspechu - chuť skúšať veci viackrát aj napriek prvotnému nezdaru, či postupne rozpúšťajúca sa hanblivosť. Pred očami sa nám (za “podozrivo” krátku dobu) z vystrašeného dieťaťa formuje priamy sebavedomý chlapec. Stredy skončili, ale my (keďže aj ja mám už u vás čo to absolvované) sme vlastne začali… A tak vďaka, že naše Ja mohlo objaviť svoj potenciál, uvoľniť skryté rezervy a zabočiť do uličiek, kt. sme možno dlhšie obchádzali. Vďaka za “prebudenie”, na začiatku, ktorého ste stáli práve Vy a celý Váš tím. Nech vám vaša práca prináša minimálne toľko príjemného, dobrého a ľudského ako ste priniesli Vy nám.“

bottom of page