Sme škola skenar terapie pre všetkých, ktorá ponúka:

  • kurzy skenar terapie pre rodiny na domáce použitie /domáca lekárnička/

  • kurzy skenar terapie pre budúcich profesionálnych terapeutov

  • špeciálne kurzy skenar terapie pre zdravotnícke organizácie, športové kluby a vzdelávacie organizácie

skenar_akad_v18_rgb_horiz.png