top of page

Postup pre zamestnancov

Postup na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023.

  1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov za daň.

  2. Keď Vám zamestnávateľ urobí ročné zúčtovanie dane a vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov, vyplňte predvyplnený a editovateľný formulár Vyhlásenie o poukázaní dane.

  3. Z Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a následne vypočítate 2% z vašej zaplatenej dane - to je max. suma, ktorú môžete v prospech nášho občianskeho združenia poukázať. Táto suma musí byť min. 3€.

  4. Obe tlačivá (Vyhlásenie na samostatnom liste a Potvrdenie o zaplatení dane na samostatnom liste) doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa vášho bydliska.

 

Budeme vďační, ak nám dáte o sebe vedieť tým, že zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní v riadku súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane.

 

Ďakujeme!

bottom of page