Tréningy Skenar a BMC® pre deti

Zážitkové ozdravné semináre pre rodiny s deťmi

Sú 4 dňové liečebné a zážitkové semináre určené pre celé rodiny. Okrem liečenia skenar terapiou sa venujeme komplexne celej rodine. Pomocou rôznych terapií - zážitkových programov a hier s lektormi a integrácie sa spoločne snažíme liečiť a podporiť celú rodinu. Dôležitá je pre nás spoločná komunikácia v rodine, spolupráca a zdieľanie.