Zážitkové semináre

Škôlky a školy v prírode

  • snaha o obnovu ozdravných pobytov s novým liečebným  prístupom k príznakom chorôb, k ich pochopeniu a uzdraveniu

  • pohybovou hrou a spoluprácou zaujať viac ako vzájomným súperením a porovnávaním

  • podporiť u detí ich vlastné jedinečné schopnosti