Sme centrom prevencie a regenerácie, ktoré ponúka:

  • diagnostiku zdravotného stavu celostným prístupom – odborné lekárske interné vyšetrenie a diagnostika pomocou skenaru a Nakataniho princípov

  • individuálne konzultácie – návrh postupu liečby a možných spôsobov terapie

  • liečbu akútnych a chronických ochorení, športových úrazov a zdravotných postihnutí

  • vzdelávanie v oblasti zdravia pre rodiny, verejnosť a školské i predškolské zariadenia

skenar_klin_v18_rgb_horiz.png